Skip navigation

BEVEZETÉS Elektronikus Médiumok kurzusba

A Közösségi média, és újmédia környezeti modell az információ-közvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez c. pályázat egyik kulcsindikátora a tanárképzésben a neveléstudományhoz és az infokommunikációs technológiákhoz kapcsolódó ELEKTRONIKUS MÉDIUMOK KURZUS TANANYAG MODULJAINAK kidolgozása1. A kurzus célja a digitális átállás jegyében, tényleges interakción – a távoktatási hagyományok levelezve történő tanulás mintáján – alapuló pilot program elveinek kidolgozása a levelező oktatás konzultációs rendszerének teljes megújítására. Kiemelt célcsoport a tanárképzés- pedagógia tanár szak kétszakos képzései, de felhasználható az informatikus-könyvtáros szak (médiumismeret), mozgóképkultúra (médiaismeret, médiapedagógia), kulturális örökség szak (kulturális örökség technikai reprodukciója) c. tárgyakban.

A tananyag célja: a résztvevő ismerje meg az elektronikus médiarendszer összetevőit, azok kommunikációs aspektusait, sajátítsa el az újmédia és a hálózatalapú tanulás fogalomrendszerét, ismerje fel és tudja értelmezni a hálózat alapú mintázatokat, legyen képes oktató munkájában alkalmazni a hálózatszervezés- tartalommegosztás módszereit. A tanultak ismeretében ismeri a kreatív, tevékenység-orientált munkaformákat (regisztráció, közösségi terek használata, tartalomaggregálás, közösségi tartalomfejlesztés, inspiráció). Összességében: olyan elméleti és módszertani ismereteket kívánunk, amelyek révén képesek szakterületük online oktatásához online eszközökkel támogatott kurzus kidolgozására. A résztvevő elméleti szinten megismerkedik tartalomkezelő rendszerek, és az online közösségi felületek használat ismérveivel. Elsajátítja az online tananyagok és tudásbázisok oktatási célú alkalmazási lehetőségeit. A web 2.0-ás szolgáltatások megjelenésével feldolgozzuk a dokumentum és prezentáció megosztók és közösségi könyvjelzők alkalmazási lehetőségeit. Elsajátítja az online tesztkészítő alkalmazások elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Ismertetjük és gyakorlati példákkal is illusztráljuk az online állókép, hang és mozgóképszerkesztők sajátosságait, és a velük való kreatív szerkesztési formákat.2 Az online virtuális osztálytermek fogalmának tisztázását követően túl összehasonlításra kerülnek az üzleti célú és az oktatási keretrendszerek, és szolgáltatásaik.

A kurzus szerkezete, főbb menüpontjai:

1. A KURZUS CÉLJA, motivációs tartalmak

1.2 A SZERKEZET és TARTALOM bemutatása

2. TÖRZSANYAG - ELEKTONIKUS MÉDIUMOK- KÖZÖSSÉGI (ÚJ)MÉDIARENDSZEREK

2.1 ONLINE SZERKESZTŐK-

3. FELADATOK feltöltése és MINTÁK

3.1. Feladat: Motiváló médiatartalom ismertetése; érvelés mellette vagy ellene

3.2. Feladat: Közösségi könyvjelző készítés és megosztás (Delicious, Diigo) tematizált (annotált, címkézett) linkgyűjtemény a téma és a szaktárgy kapcsolatairól

VÁLASZTHATÓ feladatok

3.3. Feladat: Prezentációkészítés (PPT., Prezi, KeyNote) és megosztás (Slideshare)

3.4. Feladat: Gondolattérkép készítése a médiatartalmakból

3.5. + Bónusz (blog kommentelés, közösségi (FB, G+) kurzus

4. TECHNIKAI SEGÍTSÉG ONLINE REGISZTRÁCIÓHOZ

4.1 Általános regisztráció

4.2 Delicious regisztráció

4.3 Slideshare regisztráció

5. VIRTUÁLIS TEREK – olvasmányok

6. KURZUSÉRTÉKELÉS

7. INFORMÁCIÓK

8. ESEMÉNYEK

A tananyag szerkezete

A törzsanyag tartalma

1. Bevezetés az elektronikus médiumok kurzusba

2. Tartalomkezelő rendszerek

3. Online közösségi felületek használata

4. Online tananyagok az oktatásban

5. Tudásbázisok alkalmazása az oktatásban

6.Tesztkészítő online alkalmazások

7. Online állóképszerkesztők

8. Hang és mozgóképszerkesztők

9. Online Virtuális osztálytermek

10. Dokumentum és prezentáció megosztók és közösségi könyvjelzők

11. Digitális történetmesélés

A tantárgy teljesítésének feltételei

A kurzushoz, különböző képzési formák esetében eltérő módon lehet kapcsolódni. Felsőoktatásban3 történő részvétel esetén az Elektronikus médiumok és tananyag c. tárgy keretében az érvényes követelményrendszer szerint szükséges teljesíteni a hallgatóságnak, míg felnőttképzés esetében – alkalmazkodva a résztvevő és/vagy munkáltatója igényeihez – el lehet dönteni, hogy megtekinteni (felfedezni) kívánja csupán a tartalmat, vagy valamilyen aktivitási szintet kíván teljesíteni a résztvevő.4

A tanulás támogatása olyan didaktikai rendszeren alapul, amely a célkitűzések és kompetenciák tisztázását követően kitűzi a teljesítés és a konstruktív feladatok online munkaformában történő feltételeit. A törzsanyag feldolgozása során alkalmazzuk az önálló tanulásra alkalmas tananyagoknál használatos tananyag elrendezési, aktivizálási és kollaboratív munkaformákat (törzsszöveg, kiemelés, definíció, feladat, kérdés, példa, gyakorlás, megjegyzés). Az online (Moodle) aktivitási formák tevékenységek (Feladat, Csevegés, Felmérés, Fogalomtár, Fórum, Lecke, Műhely, Teszt, Válasz, Wiki tevékenykedtetések teszik változatossá a konstruktív munkaformákat.

A szöveges tartalmakon túl, multimédiás (kép, hang, animáció, és hivatkozás) elemek segítik az ismeretek elsajátítását elmélyítését és begyakorlását. A tananyagok végén a tanultak összefoglalása, önellenőrző kérdések, zártvégű – a tananyagot teljesen lefedő – változatos gyakorló és próbatesztek szerepelnek, melyek egyben a záróteszteket törzsanyagát képezik majd. A kurzus elérhető zárt keretrendszerben, valamint közösségi (g+) felületen egyaránt.

Összességében a kurzus során elsajátítottak birtokában – mind a gyakorló pedagógusok, mind pedig a pedagógusjelöltek, vagy akár az információátörökítő szakmában tevékenykedők – oktató, ismeretterjesztő munkájuk során hatékonyan tudják alkalmazni a közösségi tudáskonstrukción és megosztáson alapuló on-line kommunikációs szolgáltatásokat.

Meggyőződésem és az eredmények is igazolják, hogy  fenti tartalmak révén az Elektronikus médiumok kurzus olyan korszerű 21. századi média és IKT ismereteket és kompetencia fejlesztési lehetőségeket nyújt, amely az információ-átörökítő szakmákban nemcsak a nappali tagozatos hallgatók számára nélkülözhetetlen, hanem különböző munkarendű résztvevők (részidős levelező és távoktatás) számára csakúgy, mint a nyitott formában történő elsajátításra. Úgy gondolom, hogy a résztvevő pedagógus(jelölt) kollégák olyan segítséget kapnak a közösségi média megoldások alkalmazásával, mely révén tanulásszervező munkájukat hatékonyabbá tehetik

 


1: A tananyag a „Közösségi média, és újmédia környezeti modell az információ-közvetítők IKT tudásának fejlesztéséhez” c. " a Társadalmi Megújulás Operatív Program Digitális átállás az oktatásban címet viselő, TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0027 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg." Cél: A digitális átállás jegyében, tényleges interakción – a távoktatási hagyományok levelezve történő tanulás mintáján – alapuló pilot program elveinek kidolgozása a levelező oktatás konzultációs rendszerének teljes megújítására; Tanítás-tanulás   KÖZÖSSÉGI MÉDIARENDSZERREL, ÚJMÉDIA KÖRNYEZETBEN címmel. Célcsoport: Informatikus-könyvtáros szak (médiumismeret), mozgóképkultúra (médiaismeret, médiapedagógia), tanárképzés, pedagógia tanár (elektronikus médiumok), Kulturális örökség szak (kulturális örökség technikai reprodukciója) c. tárgyakban.

2: Az online szerkesztő programok esetében a médiatartalmat, forrásanyagot egy szolgáltató szerverére feltöltve tudjuk elvégezni a szerkesztési editálási műveleteket. Az elkészült tartalmat, fájlt – a szolgáltatástól függően – rendszerint az adott szolgáltató webtárhelyén kerül tárolásra, de az alkalmazástól függően akár a saját gépünkre is letölthetjük.

3: Konstruktív feladatok és súlyozások: 50% (15-15-15 és 5 %). Kötelező és választható tartalmak elkészítése és bemutatása

1. FELADATOK, ELLENŐRZÉS:

I. KONSTRUKTÍV FELADATOK és bemutatásuk: 50% (15-15-15 és 5 %) súllyal

1. Médiatartalom ismertetése és/vagy illusztráció készítése (700n). 1. konzultációra

2. Témabibligráfia (5 db, 500n terjedelemben és címkékkel ellátva).

3. Egy választható tartalom:

a) PPT megosztva a Slideshare oldalon,

b) Fogalomtérkép (Text2mindmap, Mindomo Mindmap),

c) bloghozzászólás, multimédiaértékelés, + extra: virtuális osztályterem, g+, FB online (tanulóközösség létrehozása) http://plus.google.com, http://forgos.ektf.hu,

II. Ellenőrzés: 50% (25-25%)

1. Teszt a médiatartalmakból (2. konzultáció),

2. Terminológiai Teszt a Törzsanyagból (3. alkalom)

4: Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy részképzésben történik az oktatás, a tartalomfeldolgozásnak különféle szintjeit választhatja – attól függően, hogy milyen szinten kívánja teljesíteni

1. Ha nem kívánja a feladatot megoldani, csak felfedezni kívánja a tartalmat, akkor nem kap pontot. (0 pont)

2. Ha csak felfedezni kívánja a tartalmat, és szórványosan old meg feladatot akkor nem kap tanúsítványt. (< 50 %)

3. RÉSZT VETT szint: ha szeretne látogatási bizonyítványt kapni, úgy a Bronz szint választása elegendő, ez esetben a feladatok rutinszerű megoldása elegendő (50%-60%).

4. MEGFELELT – EZÜST szint választása esetében, feladatait szakszerűen kifejtve, nagyrészt releváns válaszokkal megoldásokkal kell elkészíteni (61%-80%).

5. KIVÁLÓAN MEGFELELT szint – az ARANY szint választása esetén a feladatait magas szintű szakszerűséggel kifejtve, releváns válaszokkal, megoldásokkal önreflektív, polemizáló feladatmegoldásokkal szükséges elkészítenie (81%-100%).