Skip navigation

11.1 A JEGYZET CÉLJAI

Ez a jegyzet a történetmesélés vizsgálatát tűzi ki célul – a vizsgálat fogalomkészletét és szempontrendszerét a narratológia, a filmet és a mozgóképes kifejezést tanulmányozó filmtudomány egyik ága szolgáltatja.

Célunk a hallgatók elemzési készségeinek, filmértéssel kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztése. Szándékaink szerint az alábbi leckék áttanulmányozása és a leckék után található feladatok megoldása után a hallgatók képesek lesznek a mozgóképi elbeszélés értő befogadására és szakszerű elemzésére.