Skip navigation

11.3.2. A történet és a cselekmény

A történet és cselekmény fogalompárjáról szóló leckénk elején érdemes rögzítenünk, hogy külön kell választani az elbeszélésben a kronologikus történetet, azt, aminek megtörténtét az elbeszélés leírja, illetve azt a módot, ahogy az elbeszélés ezt a leírást megvalósítja – ez az utóbbi a cselekmény.

A fogalompár tagjainak jelentését másféleképpen is meg lehet világítani: egy történetet többféle módon lehet cselekménnyé alakítani (erre a legjobb példát a sokszor feldolgozott irodalmi művek szolgáltatják), illetve fordítva, egy cselekményből többféle történetet is lehet rekonstruálni (lásd azt a jelenséget, amikor a nézők egy-egy filmet különbözőképpen értenek és mesélnek el).  

Az elbeszélt történetet fabulának is nevezzük, míg az a mód, ahogy ez az eseménysor az elbeszélésben megjelenik, a cselekmény, azaz a szüzsé.

A fabula (a mese, a történet) tulajdonképpen egy kronológiai és okozati vázlat. A hasonló vázlatokat Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső játékaiban találhatjuk meg – Karinthy az irodalmi alkotásokból készült parodisztikus sűrítményeket zanzának nevezte. A szüzsé (cselekmény) a történetet ezt öltözteti fel szereplőkkel, fordulatokkal, hely­színekkel – ha tehát a Rómeó és Júlia valamelyik feldolgozásában a szereplők 20. századi helyszíneken jelennek meg és sportkocsikkal közlekednek, az már a szüzsé része.

A befogadás során a néző igyekszik felismerni az elbeszélői fogásokat és azonosítani az elbeszélői fogásokat megjelenítő stilisztikai elemeket. Mindezekből alkotja meg a történetet. A történet tehát a néző gondolati konstrukciója azoknak a jelzéseknek az alapján, amelyeket a film formai elemei számára nyújtanak.

A cselekmény funkciói közé tartozik a téridő létrehozása, hiszen az elbeszélő mű a történetet bizonyos, sajátosan kezelt tér- és időviszonyok közé helyezi – a Rómeó és Júlia példájánál maradva: egyes feldolgozások a történetnek más és más részét hangsúlyozzák, egyeseket el is hagyhatnak stb. A néző az utalásokból hozza létre a cselekmény téridejét.

Összefoglalás

Külön kell választani az elbeszélésben a kronologikus történetet, azt, aminek megtörténtét az elbeszélés leírja, illetve azt a módot, ahogy az elbeszélés ezt a leírást megvalósítja – ez az utóbbi a cselekmény. Egy történetet többféle módon lehet cselekménnyé alakítani, illetve fordítva, egy cselekményből többféle történetet is lehet rekonstruálni.  

Az elbeszélt történetet fabulának is nevezzük, míg az a mód, ahogy ez az eseménysor az elbeszélésben megjelenik, a cselekmény, azaz a szüzsé. A befogadás során az a néző feladata, hogy a szüzsé-eljárásokból és a stilisztikai elemekből konstruáljon magának egy mesét. A cselekmény funkciói közé tartozik a téridő létrehozása.

Határozza meg a történet és a cselekmény fogalmát!

Találja ki, hogy Karinthy melyik irodalmi mű zanzáját írta meg az alábbi vázlatokban!

„Házaspárt lopás gyanúja miatt kilakoltatnak. Rossz körülmények között álmodoznak a jövőjükről, míg végre az asszony anyának érzi magát, és elhatározzák, hogy nem törődve semmivel, dolgozni fognak.”

„Ravasz kapitány hazaindul szőnyegszövödét vezető nejéhez, akit többen jó partinak tekintenek. Közben a ravasz kapitányt női zenekar csábítgatja, de ő nem dől be, és a textilaspiránsokat sportegyletté átalakítva, gerelyvetésben elsőnek jön be, majd fiával társulva felvirágoztatja a régi üzletet.”

„Utazó szigetre kerül, ahol mindent egyedül csinál, míg szolgához nem jut, akiről elnevezi a hét egyik napját és hazamegy.”

„Hajóorvos alacsony és magas emberek közé kerül, és megutálja a normális termetű embereket.”

„Ázalék átalakul emberré, de nem derül ki, hogy így jobb-e neki, vagy rosszabb. (Még nincs befejezve, folytatása következik.”

Mit nevezünk zanzának?

Keressen olyan filmeket, amelyek ugyanazt a történetet alakítják cselekménnyé!

Egy ismert regény filmváltozatában keresse meg azokat az elemeket, amelyeket a cselekmény részeinek lehet tekinteni! 

A témáról bővebben Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. In: KAB: A film szerint a világ. Budapest, Palatinus, 2002 című tanulmányában olvashat. A tanulmány ebben a kiadványban is megjelent: Kovács András Bálint: Film és elbeszélés. Korona Kiadó, 1997.