Skip navigation

11.4. ÖSSZEFOGLALÁS

A jegyzet első leckéjében a narratív szerkezet elemeiről volt szó, beszéltünk továbbá a klasszikus elbeszélésmód és a művészfilmes elbeszélésmód különbségeiről, majd a szerző és az elbeszélő megkülönböztetésének szükségességéről. A továbbiakban a történet és a cselekmény fogalmát határoztuk meg. A filmes elbeszélés jellegzetességei után a mozgókép valóságábrázoló szerepét értékeltük. A narratív szerkezet összetevői közül a nézőpont problémáját érdemes kiemelni.